“Garantir la màxima vida útil”

Manteniment

Garantir i maximitzar la vida útil de les instal·lacions, així com la seva eficiència i rendiment, és primordial. Valcárcel Ings. SA  té una llarga experiència en el manteniment de tot tipus d’instal·lacions. Conegui els nostres programes de manteniment:

 

      • PREVENTIU: Programa de revisions periòdiques. L’objectiu d’aquest tipus de manteniment és minimitzar les avaries i maximitzar l’eficiència de la instal·lació. Elaborem una planificació adaptada a les particularitats de cada tipus d’instal·lació, on s’estableixen les actuacions periòdiques necessàries.

 

      • PREDICTIU: Avançar-nos al problema és la millor solució. Gràcies al control exhaustiu que fem de les instal·lacions podem preveure avaries abans que aquestes es manifestin i poder actuar de manera proactiva per tal d’evitar que puguin paralitzar una instal·lació.

 

    • CORRECTIU: La nostra àmplia experiència i formació en tot tipus de maquinària ens permet realitzar un diagnòstic ràpid i fiable, amb la màxima eficàcia i utilitzant si s’escau els recanvis originals. A més a més, el fet de treballar amb primeres marques ens permet oferir un servei de post-venda i assessorament de qualitat, rapidesa en els terminis de lliurament i disponibilitat dels recanvis en unitats de gran antiguitat. Solució d’avaries en tot tipus d’instal·lacions i fabricants, amb la màxima rapidesa i garantia.

 

Amb el nostre PLA INTEGRAL podrà estar tranquil; podem ajudar-lo a resoldre qualsevol tipus d’incidència/reparació que tingui en tot tipus d’instal·lació, incloent instal·lacions de climatització, elèctriques, fontaneria, etc.