Condicions de treball i temperatura òptimes

Realitzem projectes de cambres i recintes frigorífics amb panells, sales de treball refrigerades, etc. Vetllem per la qualitat en el sector industrial, proporcionant unes condicions òptimes de temperatura, humitat i treball.

Veure “Projecte Aula Ochiai (fred industrial)