Tenir cura del medi ambient: camí cap al verd

Creiem fermament en la importància d’utilitzar els recursos que la natura ens ofereix per tenir cura del medi ambient: Energia solar, Aerotèrmia, Geotèrmia… i alhora aconsellar-te la més alta eficiència energètica del teu projecte.

Conscients de l’impacte ambiental, a Valcárcel Ings. seguim treballant la nostra política de responsabilitat ambiental i sostenibilitat. És per això, també, que recalquem el compromís de la nostra empresa amb el medi ambient. Som a la campanya “Un millón por el clima“, iniciativa del Govern de Espanya, Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient. També gestionem de forma molt curada la destrucció de gasos nocius i perillosos.

Realitzem projectes amb la més avançada tecnologia en energies renovables, perquè és important per tu i pel planeta. T’assessorem en tot moment, realitzem l’estudi, el projecte, la instal·lació i el manteniment amb:

 
 

    • chris2Energia solar tèrmica: captació dels rajos del sol per mitjà de panells solars, ideal per aconseguir ACS (aigua calenta sanitària), escalfament de piscines i calefacció.

 

    • Aerotèrmia: l’energia que ens envolta, continguda en l’aire de forma natural, es considera una font inesgotable. La utilització d’aquesta energia per aconseguir ACS, refrigeració i calefacció, suposa un gran estalvi energètic, de fins a un 75%.

 

    • Geotèrmia: aprofitament del potencial del subsòl, l’energia calorífica que es transmet des de la part més interna del sòl cap a les capes externes.

 

    • Terra radiant: ideal per aprofitar les fonts d’energia renovable i aconseguir confort tèrmic mitjançant un sistema de tuberies encastades (generalment al terra) i aïllades per les quals circula aigua (calenta o refrescant).

 

  • Domòtica aplicada: la comoditat i l’estalvi de la mà. Permet un control total del sistema de climatització i racionalitzar el consum de manera òptima. Som instal·ladors oficials del sistema AIRZONE