“Projectes a mida i personalitzats. Confort i sostenibilitat”

 

Cada client és diferent, i per tant cada projecte és diferent. Per aquesta raó defugim dedisseny les solucions estàndard i concentrem els nostres esforços en buscar la solució que més s’adapti a les necessitats dels nostres clients de manera individualitzada, posant també èmfasi en la viabilitat del projecte.

El nostre expert departament d’enginyeria treballa amb les últimes eines tecnològiques per tal de calcular amb la màxima precisió els requeriments necessaris per aconseguir el millor confort tèrmic i ambiental dels espais a climatitzar.

Tenim àmplia experiència en tot tipus de projectes: Aire condicionat, aerotèrmia, geotèrmia, calefacció, terra radiant, energies renovables, ventilació, microclima, humidificació, insonorització, filtratge, prevenció d’al·lèrgies, etc.

 

CAD

En totes les etapes de disseny es té en gran consideració el respecte pel medi ambient, tant sigui treballant al màxim amb suports informàtics per l’estalvi de paper com en l’elecció de la maquinària, buscant la màxima eficiència de la instal·lació.

A més, com som una empresa mantenidora, pensem a llarg termini, pel que donem una gran importància a facilitar el futur manteniment de la instal·lació projectada, maximitzant així la seva vida útil.

Tots els nostres projectes es confeccionen seguint estrictament la normativa vigent, ampliant sovint els seus requeriments quant a eficiència, i es legalitzen al final de la seva execució, quan aquesta es duu a terme.

També legalitzem instal·lacions existents que no hagin estat legalitzades prèviament, regularitzant-les davant el departament d’Indústria, mitjançant els certificats oficials corresponents.