“Assessorament integral, professional i personalitzat”

 

Trobem solucions a mida. Consulti’ns i veurà que no hi ha problemes, només solucions. El nostre departament d’enginyeria i S.A.T faran un ràpid diagnòstic i detecció del problema en qualsevol tipus d’instal·lació, un bon estudi de les possibles solucions i la seva viabilitat i pressupost.

El nostre compromís de la resolució l’avala la nostra cartera de clients satisfets. Ens assegurem d’oferir la millor garantia, i, amb el servei de manteniment, confiar-vos la tranquil·litat que busqueu.

 

PROBLEMA


Problemes més habituals en instal·lacions de climatització:

- Disconfort tèrmic
- Sorolls
- Vibracions
- Avaries recurrents
- Zones amb diferents temperatures
- Manca de rendiment
- Consum excessiu
- Corrents d'aire

DIAGNÒSTIC


- El nostre departament d'enginyeria, juntament amb el departament de SAT (Servei d'Assistència Tècnica), realitzen un diagnòstic mitjançant les eines més avançades per detectar el problema amb exactitud.

- S'elabora un informe precís amb totes les dades i mesuraments recopilats per poder confeccionar les solucions necessàries.

ESTUDI SOLUCIÓ


- L'oficina tècnica analitza l'informe de camp i estudia les possibles solucions.

- Se seleccionen les solucions més factibles quant a viabilitat i eficàcia.

- Es confecciona un informe/pressupost amb les solucions seleccionades i es presenta al client amb tots els detalls per tal que pugui prendre una decisió amb tota la informació necessària.

MANTENIMENT


- Després d'adoptar les solucions necessàries es recomana ferventment el manteniment de les instal·lacions afectades.


- El manteniment ha d'incloure la vigilància preventiva de les instal·lacions per tal d'evitar que el problema es pugui reproduir novament.

MESURA EFICÀCIA


- Un cop finalitzats els treballs d'execució es duu a terme la posada en funcionament per part del departament d'enginyeria i el SAT.

- Emprant eines avançades es prenen les mesures necessàries per avaluar l'eficàcia de la solució.

- L'eficàcia de totes les nostres solucions està garantida i avalada per la nostra experiència.

EXECUCIÓ SOLUCIÓ


- El nostre personal qualificat s'encarrega de dur a terme els treballs d'execució de la solució acordada.

- Tots els treballs es realitzen sota la supervisió directa del SAT i el departament d'enginyeria.

- La coordinació de les actuacions s'adapta al client, minimitzant l'impacte en la seva activitat.