“Experiència en la prevenció d’al·lèrgies”

Prevenció d'Al·lèrgies

A Valcárcel Ings. SA estem altament familiaritzats amb el problema creixent, sovint desapercebut o menystingut, de les al·lèrgies i problemes respiratoris.

Com és un tema que ens ha estat molt proper, això ens ha fet més sensibles a aquest problema i ens ha permès implicar-nos-hi a fons, desenvolupant així una gran experiència en les solucions adients per prevenir, o com a mínim mitigar, la simptomatologia d’aquestes afeccions.

Les al·lèrgies són un problema cada cop més comú i que pateixen més persones. Molts treballem la majoria del temps en espais tancats que poden ser propensos a agreujar aquest problema, pel que un correcte tractament de l’aire millorarà la qualitat de vida dels treballadors.

Volem garantir-vos la qualitat de l’aire que us envolta. Oferim una gran gamma de solucions i tractaments per eliminar els agents al·lergènics, adequant la ventilació i humidificació, resolent temes de filtratge i aplicant el tractament necessari als conductes.

allergies2

 

  • Adequació de la ventilació i la renovació d’aire.
  • Adequació del nivell de filtració segons la qualitat d’aire ambiental i exterior, mitjançant filtres passius.
  • Humidificació de l’ambient.
  • Incorporació en determinats casos de filtres actius: Purificadors, electrostàtics, generadors d’ozó, desinfecció per rajos ultra-violats, etc.)
  • Estudi tèrmic d’instal·lacions per minimitzar contrastos de temperatura bruscs.
  • Estudi dels fluxos de circulació de l’aire climatitzat, per tal d’evitar corrents molestes i perjudicials.
  • Tractaments de neteja i desinfecció de conduccions d’aire amb agents acaricides, fungicides i insecticides.