Tecnologia Inverter

inverter21- És precisió: regula la velocitat del compressor, adaptant-se a les necessitats reals amb el que s’aconsegueix un control més precís de la temperatura.

2- És eficiència: consumeix menys energia per arribar a la temperatura desitjada i mantenir-la, amb el que hi ha un menor consum elèctric i men
ys emissió de CO2.

3- És inversió: prolonga la vida útil de l’aparell ja que no utilitza cicles de On-Off, sinó que modula les revolucions del compressor.

4- És estalvi: pot estalviar fins un 40-50% d’energia a l’any.

5- És confort: el ventilador i el compressor treballen a una velocitat més baixa, amb el que es redueix el soroll. Avui en dia els aparells amb tecnologia Inverter solen rondar els 20 dB (la veu humana és d’uns 60 dB).

 

inverter1Fonts: Caloryfrio, Aki