casa
Què és l’etiqueta que porten tots els aparells i electrodomèstics que vull comprar?

L’etiqueta energètica és una fitxa destinada al consumidor que resumeix les característiques d’un producte, en particular la seva despesa energètica, amb la finalitat de facilitar l’elecció entre els diferents models.

L’eficiència energètica dels aparells s’avalua en termes de classes d’eficiència senyalats de l’A+++ a la G. La classe A+++ és aquella amb un rendiment òptim, la G la menys eficaç. S’ha de tenir aquesta classificació molt en compte a l’hora d’adquirir un aparell o electrodomèstic.

 

L’etiqueta de l’aire condicionat és diferent…seasonal-efficiency_3

Les etiquetes energètiques han de contenir informació adequada a l’aparell o electrodomèstic al que fan referència, pel que estan adapatades a cada sector. Quant als aparells d’aire condicionat es va actualitzar la normativa del seu etiquetatge (introduit per la Directiva Europea 2002/31/CE), oferint al consumidor els valors de SEER (factor eficiència energètica estacional refredament) i SCOP (escalfament). Amb aquests valors es preten tenir una estimació més realista de les dades de l’aparell i poder així atribuir-li la seva classificació energètica.

Quant més alt el EER i el COP, millor rendiment tindrà la nostra màquina, i major classificació energètica obtindrà. 

 

I què passa amb l’ACS (aigua calenta sanitària) o caldera?

La Directiva sobre el disseny ecològic – Ecodesign (ErP / Energy-related-products), és una normativa europea obligatòria als 28 estats membres de l’àrea d’influència econòmica de la Unió Europea, que defineix:

– Els nivells mínims d’eficiència.
– Les emissions màximes de NOx (òxids de nitrogen).
– El nivell de soroll per a bombes de calor, bombes de calor ACS, termos elèctrics, calderes elèctriques i cogeneració.
– El nivell màxim de pèrdues tèrmiques als dipòsits d’ACS.

A partir del 26 de setembre de 2015 tots els països de la Unió Europea van adoptar las noves directives d’eficiència energètica ErP i ELD pels equips productors de calor, calderes i dipòsits d’ACS. Gràcies a aquesta directiva, és més fàcil seleccionar els productes més eficients.

 

Però els pisos i edificis, també tenen etiquetes energètiques?

Doncs sí, el certificat d’eficiència energètica d’edificis, segons la normativa actual, és obligatori tenir-lo per tots aquells immobles que es vulguin llogar o vendre. Per al propietari, a més, aportarà un valor afegit al procés de compra-venda, donant un clar avanatge vers els competidors, sobretot en aquells edificis o parts d’ells amb una classificació més eficient. Aquest certificat l’ha d’emetre un certificador qualificat per a tal.

Gaudiu dels beneficis d’una classificació energètica A+++!

 

 

 

 

 

 

Fonts: Idae, Panasonic, Minetad, Wikipedia, Junkers