oit_poster_2016

Amb aquest tema se celebra enguany el Dia Mundial de Seguretat i Salut a la feina. L’Assamblea General de les Nacions Unides va proclamar aquesta data, 28 d’abril, per fer-se ressò dels problemes relacionats amb el treball. Es tracta d’una campanya anual internacional per promoure el treball segur, saludable i digne. El 28 d’abril és, també, la data escollida pel moviment sindical mundial per retre homenatge a las víctimes dels  accidents de treball i les malalties professionals. Podeu trobar més informació sobre aquesta data senyalada a:

http://www.un.org/es/events/safeworkday/index.shtml

I per acabar, unes imatges que conviden a la reflexió:

EXHIBITIONSCULPTURE & ART