CONAIF, Confederació Nacional d’Associacions d’Empreses de Fontaneria, Gas, Calefacció, Climatització, Protecció contra Incendis, Electricitat i Afins ha emès un comunicat per posar en coneixement dels instal·ladors que, des del dia 14 d’abril de 2018, ja no podran instal·lar-se escalfadors de gas de cambra de combustió oberta i tir natural per a la substitució d’escalfadors d’aigua calenta sanitària instantanis a gas amb potència de fins a 24,4 kW, que es trobin a l’interior de locals habitats.

El BOE del 13 d’abril de 2013 va publicar el Reial Decret 238/2013, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). En la seva disposició transitòria única establia un període de cinc anys des de la seva entrada en vigor – termini que acaba avui 13 d’abril de 2018 – per a poder realitzar aquestes operacions de substitució dels esmentats escalfadors per altres de tipus atmosfèric.

Aquesta pròrroga de cinc anys, concedida pel RITE als escalfadors atmosfèrics de gas en determinats supòsits, ha estat vigent a tot Espanya excepte a la comunitat de Madrid, on és obligatori que tots els escalfadors a gas siguin estancs.

 

 

 

 

 

Font: Calor y Frío 
Imatges: Ecodangar