Avui volem celebrar el Dia Internacional de la preservació de la capa d’ozó. Enguany amb el lema:

“L’Ozó i el clima: restaurats per un món unit”

 

La capa d’ozó o ozonosfera és la zona de l’estratosfera terrestre que conté una concentració relativament alta d’ozó. Aquesta capa, que s’estén aproximadament dels 15 als 40 km d’altitud, reuneix el 90% de l’ozó present en l’atmosfera i absorbeix del 97% al 99% de la radiació ultraviolada d’alta freqüència.

Aquesta capa es va deteriorant a causa de l’avocament de certs gasos a l’ambient que en redueixen la quantitat d’ozó. Els gasos que provoquen aquest efecte són, entre d’altres, els continguts en laques, insecticides, escumes d’afeitar, en els frigorífics, en els aparells d’aire condicionat i en els aïllants.

Què podem fer-hi?

1.- Sabíeu que hi ha molts gasos fluorats de màquines d’aire condicionat que ja estan prohibits pel Protocol de Montreal? A Valcárcel els recuperem i els enviem a destruir, rebent el certificat de destrucció de gasos. S’hauria d’anar al dia amb els gasos permesos a fi de reduir les possibilitats de fugues dels que estan prohibits.

2.- Realitzar un bon manteniment professional dels aparells d’aire condicionat, ja que això evita possibles fugues d’aquests gasos.

3.- Avisar el més ràpid possible a professionals quan notem que l’aparell no funciona correctament (aire condicionat, nevera, etc). Els tècnics valoraran si hi ha alguna fuga i podran solucionar-ho.

4.- Apostar per les solucions més sostenibles. Deixa’t aconsellar per experts.

5.- Quan compris algun aparell, informa’t del què contè. Fixa’t bé en els símbols de l’etiquetatge per saber què compres.

6.- Evitar el possible l’ús de maquinària (cotxes, compressors, màquines d’explosió, etc).

7.- Fer un ús racional de tots els aparells, així també evitarem consum innecessari d’energia elèctrica.

8.- No utilitzar aerosols o extintors que continguin gasos perjudicials per la capa d’ozó. (com les laques, insecticides, escumes d’afeitar). Buscar alternatives ecològiques és una molt bona opció.

Està en mans de tots posar el nostre granet de sorra per viure en el món que volem!!!

posterozono

Aquí aquí trobareu més informació sobre el “Dia internacional de l’ozó”.

posterozono2