AVÍS LEGAL-RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació, facilitem les dades identificatives de la nostra empresa, responsable del tractament de dades, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.056, Foli 185, Full 3-971 i amb C.I.F: A59118455:

Valcárcel Ings., S.A.,

C/Gaià 10 08038 Barcelona

Telf: 93 331 58 12

valcarcelrroba]valcarcelings.com

 

POLÍTICA DE DADES / POLÍTICA DE PRIVACITAT:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre la Protecció de Dades i el nou  679/2016 RGPD (Reglament Europeu General de Protecció de Dades), Valcárcel Ings., S.A. l’informa que en aquest lloc web es poden recollir dades personals i que seran degudament tractades de forma confidencial. Igualment de xarxes socials i de relacions personals/professionals que hàgim pogut tenir en un passat, ja sigui via mail, via telefònica o personalment. 

Quines dades recopilem i guardem?

  • Detalls identificatius (Nom, cognoms, Nif/DNI, activitat/perfil professional…)
  • Dades de contacte (Telèfon, correu electrònic, adreça…)
  • Dades de comptabilitat (pel pagament/cobrament de serveis, contractes…)
  • Dades requerides legalment per Coordinacions d’Activitats Empresarials
  • Altres dades que ens arriben per xarxes socials, tercers o per galetes (per tenir més informació, consulti la política de galetes i/o la política de privacitat dels tercers o de les empreses que gestionen les xarxes socials).

Com protegim i guardem les seves dades?

Implementem mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat i un nivell adequat al risc per les dades personals tractades. Aquestes mesures tenen per objectiu garantir la integritat contínua i confidencialitat màxima de dades personals. Les evaluem periòdicament. Tots els treballadors de Valcárcel Ings.,S.A. han estat informats del nou reglament RGPD i tenen signades clàusules de confidencialitat adequades al seu lloc de treball per garantir que les dades a les que poden tenir accés estiguin protegides. 

Finalitat del tractament de dades:

La finalitat del tractament és la gestió de negoci (inclou dades dels propis treballadors, de clients, proveïdors, col·laboradors i simpatitzants dels nostres perfils en xarxes socials i identificació possibles nous clients) per tal de dur a terme la gestió comercial, contable, administrativa, fiscal i legal (inclou marketing directe amb enviament de mailings amb consentiment exprés de l’interessat amb novetats, sortejos, ofertes, promocions, campanyes i informació que considerem del seu interés).
La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment, durant tota la nostra relació, i un màxim de 10 anys finalitzada aquesta, excepte si per llei es requereix un temps major, i sempre que no quedi cap queixa, reclamació o relació potencial pendent.
Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’empresa que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Tot usuari que navegui per aquest lloc web i ompli el formulari de contacte passarà a formar part d’un registre d’usuaris web inclòs en un fitxer propietat de Valcárcel Ings., S.A., creat, mantingut i degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes dades són recollides amb la finalitat de poder respondre a l’usuari sobre la seva consulta i d’incorporar-lo en la nostra base de dades per poder enviar-li novetats que creiem que poden ser-li d’interés. L’usuari es compromet a que les dades utilitzades són veraces i es responsabilitza de la informació que pugui donar. No recollirem cap dada personal de persones menors de 16 anys, a no ser que tinguem el consentiment explícit i escrit dels tutors legals. 

Quins drets té reconeguts sobre les seves dades?

Tot usuari té dret, en tot moment, a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, a l’oblit, a la limitació del tractament, de portabilitat, de procediment per a l’exercici o revocació del consentiment atorgat sobre el tractament de les seves dades personals. Per a tal cosa, es poden posar en contacte amb Valcárcel Ings., S.A. i els informarem de com procedir (valcarcel[arroba]valcarcelings.com).

Valcárcel Ings., S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest lloc web, i no es fa responsable d’errors o omissions dels continguts que hi figuren. Valcárcel Ings., S.A. es reserva el dret d’actualitzar la seva Política de Protecció de Dades. Els recomanem que, abans de proporcionar-nos dades, revisi aquesta pàgina per saber-ne el tractament que se’n fa.

Valcárcel Ings., S.A. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol apartat d’aquest lloc web, els quals només figuren a títol informatiu. Tampoc es fa responsable de possibles caigudes de servidors o del mal ús que l’usuari pugui fer durant la navegació, ni de possibles interferències, erros, transmissió de virus informàtics, bloquejos, retards de càrrega del sistema, ni de qualsevol acció aliena a Valcárcel Ings., S.A.

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Cessió a tercers sobre les seves dades:

Només es cediran dades imprescindibles a tercers en cas de coordinacions d’activitats empresarials, a administracions públiques que així ho requereixin, proveïdors, empreses de missatgeria o col·laboradors que necessitin les seves dades per tal de dur a terme la prestació de serveis.

Conservació de dades:

Valcárcel Ings., S.A. no conserva indefinidament les seves dades personals (i sempre que és possible s’elimina la connexió amb persones físiques). Utilitzem les seves dades personals en la mesura que és necessari i únicament amb l’objectiu de satisfer les finalitats abans descrites. Quan aquest objectiu desaparegui, ens comprometem a eliminar-les en el termini de 10 anys, excepte en els supòsits en què estiguem obligats per llei, nacional, europea o internacional, a conservar-los.

El punt de partida per a la conservació de les dades personals és el termini legal de conservació (que sovint és de 10 anys i s’estén fins al venciment del contracte o la finalització de la relació comercial). El termini pot ser més gran quan sigui necessari per a l’exercici dels nostres drets.

Quan la legislació no estipuli un termini de conservació, el termini de conservació podrà ser menor d’acord amb qualsevol de, entre altres, els següents criteris: durada del contracte i les obligacions legals; necessitats de negoci i organitzatives; relació comercial perllongada; execució del màrqueting directe; estadístiques.

Alguns aspectes només s’aprecien amb claredat des de la perspectiva d’un termini més llarg. Per aquest motiu, per a determinats tipus de dades personals pot ser necessari un horitzó temporal més dilatat (p.ex. dades necessàries per al disseny de models de màrqueting i riscos).

 

POLÍTICA DE GALETES

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de galetes (cookies) en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març, l’informem sobre les cookies. Per poder navegar, haurà de llegir i acceptar la nostra política de cookies i de privacitat.

Una cookie és un fitxer temporal que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals de cap manera. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, només informen al sistema de la configuració escollida per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l’usuari ho desitja, pot denegar tota cookie des de l’opció adequada del seu propi navegador.

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador per adaptar-la a les seves preferències quant a cookies. A continuació els facilitem alguns links de com procedir segons el navegador que utilitzi:

· Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
·Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
·Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
· Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
· Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

 

Anar al Formulari de Contacte